164523 nemovitostí
562 recenzi
2289 firem

Najděte Váš vysvěný domov

Prodej rodinného domu 200 m², pozemek 167 m²

Českolipská, Osečná - Lázně Kundratice

0 Kč

Nabízíme k prodeji pozemky st.p.č. 165 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 167 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 313 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemků p.č. 97/11 druh pozemku ostatní plocha, p.č. 97/19 druh pozemku ostatní plocha a p.č. 97/20 druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře cca 0,14 ha. Součástí st.p.č. 165 je stavba Lázně Kundratice č.p. 114, způsob využití bytový dům. Součástí st.p.č. 167 je stavba bez čp/če (hospodářské příslušenství), způsob využití jiná stavba a součástí st.p.č. 313 je stavba bez čp/če (stodola), způsob využití jiná stavba. Všechny zde uvedené věci nemovité jsou zapsané na LV č. 47 pro k.ú. Lázně Kundratice, obec Osečná, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Jedná se o samostatně stojící zděný podsklepený dům s hospodářským příslušenstvím a mansardovou střechou, s dvěma nadzemními podlažími a z malé části s podkrovím a půdou. V domě se nachází dvě bytové jednotky o velikosti 4 + 1 vč. kompletního příslušenství. K domu je zřízena přípojka z veřejného vodovodu, odkanalizování je do žumpy na pozemku p.č. 97/11, elektrická přípojka je podzemním vedením. Prodej bude realizován formou výběrového řízení hodnoceného podle jediného kritéria, a to nejvyšší nabídky kupní ceny.

Váš makléř

Mobil: +
E-mail:

Cena: 0 Kč

Průměrná cena za m2 v lokalitě: 0 Kč
Cena bytu za m2: 0 Kč

Adresa Českolipská, Osečná - Lázně Kundratice

V okolí se nachází:

Lékárna OOVL - L Český Dub 782 m
Lékárna Český Dub 7.29 km
BENU Lékárna 7.56 km
Mateřská škola U Potůčku, s.r.o. 9.22 km

Nechte si spočítat nejlepší nabídku hypotéky

Všechny služby v okolí