164523 nemovitostí
562 recenzi
2289 firem

Najděte Váš vysvěný domov

Ochrana osobních údaju

 

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Viemkdebyvam.sk všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ju tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá viemkdebyvam.sk s ich osobnými údajmi iba výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.